Поверителност


Направи запитване online и получи -5% отстъпка.

Mirchele е собственик на този уеб сайт и има всички законови права и признати автори. Потребителят използва сайта на свой собствен риск. Mirchele е освободен от всякаква отговорност за преки или косвени щети, причинени от използването или достъпа до този сайт или използване на информация от този сайт.

Mirchele не дава никаква гаранция за съдържанието и използването на този сайт, материалите, представени са само за информационни цели. Събирането на данни се осъществява чрез бюлетин и регистрационен формуляр от формата за контакт. Данните се използват за изпращане на информация и изпращане на атрактивни оферти от Mirchele.

Mirchele не носи отговорност за съдържанието и използването на сайтове, в които се появяват линкове към сайта на Mirchele. Декларацията за поверителност на тези сайтове може да се различава от тази на Mirchele. Този сайт Mirchele съдържа връзки към други сайтове което не означава, че Mirchele одобрява или е отговорен за съдържанието на тези сайтове или тяхното използване.

Потребителят получава имейл съобщения от Mirchele само след попълване на регистрационната форма за бюлетина. Mirchele си запазва правото да не изпраща съобщения за конкретни потребители, без да предлага никакво обяснение или предварително известие и без да носи отговорност за неполучаването или забавяне на тези съобщения. Лична информация, изпратени от потребителите в този сайт са защитени.

Mirchele се ангажира да защити личната информация на посетителите на сайта. Тази Декларация за поверителност е предмет на Румънското и Българско законодателства. В случай на спор, първо ще се търси приятелско споразумение, в рамките на 30 работни дни от подаване на жалба в Mirchele. Ако след изтичането на този период не се постигне споразумение ще се търси разрешаване в компетентен съд.

Mirchele си запазва правото да променя и актуализира по всяко време съдържанието на този сайт и споразумението за поверителност без предупреждение.